Fagkonsulent i elektrikerfaget

Nelfo er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 1400 bedrifter som arbeider med installasjon innen for elektrofagene i Norge. Medlemmene omsetter for 30 milliarder kroner og har rundt 28.000 ansatte.
Som bransjeorganisasjon arbeider Nelfo for at bransjen skal utføre sine oppdrag med høy faglig kvalitet som fremmer sikkerheten i de elektriske installasjonene i Norge.

Nelfo Oslo og omegn
Nelfo Oslo og omegn er den største lokalforeningen i Nelfo, med ca 250 medlemmer som sysselsetter ca 4000 montører.
Nelfo Oslo og omegn tilbyr kompetansehevende tiltak, kurs, nettverksbygging og informasjon om arbeidsmarkedet i Oslo regionen. Nelfo Oslo og omegn tilpasser kursaktiviteter til medlemmenes ansatte i egne lokaler.
Nelfo Oslo og omegn har eget opplæringskontor som holder til i egne lokaler i Stanseveien på Grorud i Oslo. Foreningen med opplæringskontoret har i dag 18 ansatte. Medlemsbedriftene sysselsetter i dag ca 900 lærlinger som får deler av sin praktiske og teoretiske opplæring i våre lokaler.


Nelfo Oslo og omegn søker fagkonsulent i elektrikerfaget.

Arbeidet vil i hovedsak bestå i opplæring av våre medlemmers lærlinger og fagarbeidere.
Slik som:

  • Undervise lærlinger og fagarbeidere i henhold til gjeldende lære-/kursplaner.
  • Videreutvikle undervisningsunderlag og modeller som brukes i opplæringen.
  • Utvikle og avholde kurs for medlemsbedriftene i relevante temaer.
  • Oppfølging av medlemsbedrifter og lærlinger.

Kontoret er godkjent innenfor fagene; elektriker, telekommunikasjon, IKT-service og kulde- og varmepumpefaget.

Søkere må ha fagbrev som elektriker /Gr L og tilleggutdanning som teknisk fagskole eller ingeniørhøgskole. Det vil være fordel med pedagogisk erfaring/utdanning.

For ytterligere informasjon om stillingen kan man kontakte:

Daglig leder Jan Jamessen 22918324/90600989
Faglig leder Kjetil Thorsen 22918316/90083216Publisert 27.08.2019