Påmelding

Personløfterkurs

kl. A, B og C (lift)


Pris: Etter avtale/ 1350 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.

Personløfterkurs

kl. A, B og C (lift)


Pris: Etter avtale/ 1350 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.