Påmelding

Kurs i branntetting


Pris: Etter avtale/ 1000 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.

Kurs i branntetting


Pris: Etter avtale/ 1000 NOK (medlemmer)

Sted: Aasta Hansteens vei 2-4,
Fossum Fagprøvestasjon, Stovner i Oslo.