Kurs og aktiviteter 2020

 Dato  Aktivitet  Innhold på kurs
 Sted Tid  Ansvarlig
 14.01.2020
 NEK 400:2018
 Gjennomgang av NEK 400 og NEK 399  Asker konferanse senter 08.00-11.00  Tommy Skauen (Infratek elsikkerhet)
 30.01.2020  Bas kurs
 Gjennomgang NS kontrakter med baser
 Kuben, møterom Kjettingen
 08.00-11.00  Rolf Markussen (Grette)
 06.02.2020  Generalforsamling
 Generalforsamling for 2019
 Thon hotel Opera
 12.00-16.00  Jan Jamessen
 11.02.2020  Innleie/oppsigelse  Møre med gjennomgang av aktuelle temaer
 Kuben, møterom Kjettingen 09.00-12.00  Joachim Berge Bang (Nelfo S)
 26.02.2020  Kontrakter  Felles møte med kontrakter og prosjektgjennomføring
 Kuben, møterom Kjettingen 08.00-11.00  Jan Jamessen
 10.03.2020  Håndverkstjenestelova  Håndverkstjenestelova + hvordan levere gode tilbud
 Kuben, møterom Kjettingen 08.00-10.00  Anna Marion Persch (Lippestad)
 30.03.2020  NS kurs  Gjennomgang av NS kontrakter for ledere  Kuben, møterom Kjettingen 08.00-15.00  Rolf Markussen (Grette)
 22.04.2020  Installatør møte  Hafslund Nett (nå Elvia)  Studentskipnaden i Ås 12.00-16.00  Hafslund Nett
 28.04.2020  Installatør møte  Hafslund Nett (nå Elvia)  Kuben, møterom Sentralen 12.00-16.00  Hafslund Nett
 29.04.2020  Installatør møte  Hafslund Nett (nå Elvia)  Asker konferanse senter
 12.00-16.00  Hafslund Nett
 09.06.2020  Lønnsoppgjøret  Gjennomgang Lønnsoppgjøret 2020  Kuben, møterom Kjettingen 12.00-15.00  Ingar Tukun (Nelfo S)
 11.06.2020  NEK 400:2018  Gjennomgang NEK 400 og endringer  Kuben, møterom Sentralen 08.00-11.00  Bjørn Sørensen
 2. halvår 17.-20.09.2020  Fagtur 2020  Jan Jamessen
14.10.2020
 Lønnsomhetsanalyse  Gjennomgang av Lønnsomhetsrapporten Kuben, møterom Kjettingen
12.00-14.30  Harald Lid